Кукуруза СИНГЕНТА 5

СИ ЧОРІНТОС ФАО 290

Категория:

Product Description

СИ ЧОРІНТОС ФАО 290

Ключові характеристики:

  • високий потенціал урожайності у різних ґрунтово-кліматичних умовах;
  • швидкий ріст на початку вегетації;
  • швидка вологовіддача зерном під час дозрівання;
  • середній вихід зерна при обмолоті — 79,2–81,9 %;
  • вміст білка — 8,8–9,2 %, крохмалю — 72,8–73,5;
  • рослини типу Stay Green забезпечують високу якість корму для тварин

Загальними відмітними рисами  гібридів кукурудзи компанії «Сингента» також є:

  • дружне квітування волоті й качана, що забезпечує високопродуктивне запилення і раннє формування зародкових зерен і, як результат, добре озернений качан;
  • еректоїдний тип розміщення листків (під гострим кутом) і високий вміст хлорофілу зумовлюють підвищення коефіцієнта фотосинтезу, що забезпечує потужний розвиток рослин (кореневої системи, листостеблової маси і репродуктивних органів);
  •  високий компенсаційний ефект (за достатнього поживного режиму і вологозабезпечення  відбувається формування другого господарсько-придатного качана, що значно підвищує урожайність не загущених посівів).